Management

Jack Egelund Madsen

VD sedan 2021

Bakgrund och utbildning: Jack Egelund Madsen har en PhD i Bioteknologi från Köpenhamns universitet och har även studerat Business Administration vid Copenhagen Business School. Egelund har många års erfarenhet från ledningsarbete på företag inom branschen.

Övriga pågående uppdrag: Inga övriga uppdrag.

Innehav i Bolaget: 5 236 aktier.

Per Heander

CFO sedan 2021

Bakgrund och utbildning: Per Heander är civilekonom från Lunds universitet och har 20 års erfarenhet som Investment Manager inom riskkapital, med lång erfarenhet från utveckling av unga tillväxtbolag och arbete som styrelseledamot. Heander har erfarenhet som CFO från bland annat Invent Medic, Bomill och Benchtell AB. Heander har även 10 års erfarenhet från olika positioner inom SEB.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Gand AB, styrelseledamot och VD i Treeridge AB samt styrelsesuppleant i Fyra X Invest AB.

Innehav i Bolaget: 20 951 aktier.

Andreas Nyberg

CSO och grundare sedan 2020

Bakgrund och utbildning: Andreas Nyberg är en erfaren och dynamisk forskare med djup kunskap inom både diagnostik, inflammation, immunitet och cancerbiologi. Nyberg har lång erfarenhet inom medicinteknik. Han innehade under flera år en vetenskaplig nyckelroll i Immunovia AB i Lund – ett start-up-bolag inom precisions-diagnostik med fokus på bukspottkörtelcancer.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Alvo Pharma AB och Nyberg Exploration AB.

Innehav i Bolaget: 854 000 aktier och kapital privat i Bolaget.

Styrelse

Eva Nilsagård

Styrelseordförande sedan 2021

Bakgrund och utbildning: Eva Nilsagård är civilekonom och Executive MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Nilsagård har lång och gedigen erfarenhet av seniora befattningar inom finans, strategi och affärsutveckling från medicintekniska bolag samt bland annat Volvo och Astra Zeneca-koncernen. Nilsagård är diplomerad styrelseledamot och ordförande från Michaël Berglund Board Value.

Övriga pågående uppdrag: VD och grundare av Nilsagård Consulting, styrelseledamot Bufab AB, Addlife AB, Svensk Exportkredit AB, Irras AB, Xbrane Biopharma AB, Hansa Biopharma AB, Nimbus Group AB, Nanexa AB samt eEducation Albert AB. Styrelseordförande i Spermosens AB

Innehav i Bolaget: 41 904 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning / Bolagets större aktieägare: Ja / Ja

Kerstin Åkesson Jakobsson

Styrelseledamot

I styrelsen sedan: 2021

Bakgrund och utbildning: Kerstin Åkesson Jakobsson är civilingenjör med drygt 30 års erfarenhet av marknad och försäljning inom främst Medtech-området samt företagsledning och affärsutveckling. Hon har varit VD för bland annat utvecklingsbolagen SpectraCure AB och Ortoma AB samt vice VD för Medicon Village. Jakobsson har även gått EFL’S styrelseutbildning och utbildat sig vid Styrelseakademien.

Övriga pågående uppdrag: VD för Kongsberg Beam Technology AS och Medicon Village Innovation AB. Styrelseordförande i ProstaLund AB, Nordisk Medicin & Teknik AB och Krakesson AB. Styrelseledamot i Oncodia AB, Queen Invest, Glycorex Transplantation AB, SmiLe INCUBATOR AB samt styrelsesuppleant i GODD AB.

Innehav i Bolaget: 3 809 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning / Bolagets större aktieägare: Ja / Ja

Edvard Hall

Styrelseledamot

I styrelsen sedan: 2021

Bakgrund och utbildning: Edvard Hall är utbildad ekonom och jurist samt entreprenör med lång erfarenhet av att bygga upp och driva bolag inom hållbarhetssektorn. Hall har även en mastersexamen i politisk ekonomi från London School of Economics.

Övriga pågående uppdrag: VD för Bioextrax AB (publ), styrelseordförande för Parlametric AB, Könvyes Invest AB och Moretail AB.

Innehav i Bolaget: 210 000 aktier och kapital privat i Bolaget.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning / Bolagets större aktieägare: Ja / Ja

Kushagr Punyani

Styrelseledamot

I styrelsen sedan: 2020

Bakgrund och utbildning: Kushagr Punyani är utbildad inom mikrofluidik och biosensorer. Punyani har varit medgrundare till ett flertal startups inom tech-branschen vid sidan av sin roll som CSO i Spermosens AB, som arbetar med diagnostisk utrustning och produkter för manlig fertilitetsdiagnostik och behandling.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Spermosens AB och Punyani Labs AB.

Innehav i Bolaget: 1 876 000 aktier och kapital privat i Bolaget.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning / Bolagets större aktieägare: Nej / Nej

Founding Partners

Andreas Nyberg

CSO, Founding Partner

Johan Källstrand

Founding Partner

Kushagr Punyani

Tech Advisor, Founding Partner