Management

Jack Egelund Madsen

VD sedan 2021

Bakgrund och utbildning: Jack Egelund Madsen har en PhD i Bioteknologi från Köpenhamns universitet och har även studerat Business Administration vid Copenhagen Business School. Egelund har många års erfarenhet från ledningsarbete på företag inom branschen.

Övriga pågående uppdrag: Inga övriga uppdrag.

Innehav i Bolaget: 78 764 aktier samt 280 035 kvalificerade personal optioner.

Per Heander

CFO sedan 2021

Bakgrund och utbildning: Per Heander är civilekonom från Lunds universitet och har 20 års erfarenhet som Investment Manager inom riskkapital, med lång erfarenhet från utveckling av unga tillväxtbolag och arbete som styrelseledamot. Heander har erfarenhet som CFO från bland annat Invent Medic, Bomill och Benchtell AB. Heander har även 10 års erfarenhet från olika positioner inom SEB.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Gand AB, styrelseledamot och VD i Treeridge AB samt styrelsesuppleant i Fyra X Invest AB.

Innehav i Bolaget:
Per Heander, 104 755 aktier, varav 47615 via kapitalförsäkring.
Treeridge AB, 183 822 aktier.

Styrelse

Kerstin Åkesson Jakobsson

Styrelseordförande sedan 2023

I styrelsen sedan: 2021

Bakgrund och utbildning: Kerstin Åkesson Jakobsson är civilingenjör med drygt 30 års erfarenhet av marknad och försäljning inom främst Medtech-området samt företagsledning och affärsutveckling. Hon har varit VD för bland annat utvecklingsbolagen SpectraCure AB och Ortoma AB samt VD för Medicon Village Innovation. Jakobsson har även gått EFL’S styrelseutbildning och utbildat sig vid Styrelseakademien.

Övriga pågående uppdrag: VD för Kongsberg Beam Technology AS och Krakesson AB. Styrelseledamot i Stiftelsen TEM, QueenInvest AB samt OctaQuest AB.

Innehav i Bolaget:
Kerstion Jakobsson, 19 045 aktier.
Krakesson AB, 95 588 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning / Bolagets större aktieägare: Ja / Ja

Karin Wehlin


Styrelseledamot

I styrelsen sedan: 2023

Bakgrund och utbildning: Karin Wehlin är civilekonom och har en Executive MBA utbildning samt utbildning vid INSEAD i Strategi, Innovation och Ledarskap. Karin har drygt 25 års erfarenhet av ledande positioner inom Life Science. Hon har bland annat varit VD för Respiratorius AB, LU Food Science AB och BoMill AB samt Manager inom Corporate Finance. Karin har också grundat EQL Pharma AB där hon var arbetande styrelseordförande under 10 år.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Duearity AB, Respiratorius AB samt Innoscentia AB.

Innehav i Bolaget:
0 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning / Bolagets större aktieägare: Ja / Ja

Kushagr Punyani

Styrelseledamot

I styrelsen sedan: 2020

Bakgrund och utbildning: Kushagr Punyani är utbildad inom mikrofluidik och biosensorer. Punyani har varit medgrundare till ett flertal startups inom tech-branschen vid sidan av sin roll som CSO i Spermosens AB, som arbetar med diagnostisk utrustning och produkter för manlig fertilitetsdiagnostik och behandling.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Spermosens AB och Punyani Labs AB.

Innehav i Bolaget:
Kushagr Punyani, 1 876 000 aktier och kapital privat i Bolaget.
Nested Bio AB, 110 292 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning / Bolagets större aktieägare: Nej / Nej

Edvard Hall

Styrelseledamot

I styrelsen sedan: 2021

Bakgrund och utbildning: Edvard Hall är utbildad ekonom och jurist samt entreprenör med lång erfarenhet av att bygga upp och driva bolag inom hållbarhetssektorn. Hall har även en mastersexamen i politisk ekonomi från London School of Economics.

Övriga pågående uppdrag: VD för Bioextrax AB (publ), styrelseordförande för Parlametric AB, Könvyes Invest AB och Moretail AB.

Innehav i Bolaget: 358 000 aktier och kapital privat i Bolaget.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning / Bolagets större aktieägare: Ja / Ja

Founding Partners

Andreas Nyberg

Founding Partner

Johan Källstrand

Founding Partner

Kushagr Punyani

Tech Advisor, Founding Partner