Partners & Collaborators

Diagonal deltar i ett antal semi-akademiska samarbetsprojekt på området för medicin- och bioteknologi med globala aktörer, där Bolagets plattform används för utveckling av dess diagnostiska plattform för masstestning av patogen.

Bolaget samarbetar med Zimmer & Peacock AS (med huvudkontor i Norge) för utveckling av prototyper av Bolagets system. Zimmer & Peacock AS har kapacitet att producera upp till 1 000 enheter per månad och har faciliteter för produktion med kapacitet att hantera den initiala produktionen av Panviral.

Diagonal samarbetar även med Lunds universitet och Karolinska Institutet inom forskning och utveckling. Tillsammans har Bolaget och Lunds universitet även en bidragsansökan. I detta pipelineprojekt nyttjas molekylära ”beacons” – specifika fluorescenta signalmolekyler – för att med extrem känslighet detektera enstaka viruspartiklar i, exempelvis, patientprover.

Utöver ovanstående samarbeten har Diagonal även rådgivningssamarbeten med bland andra SciLifeLabs, rådgivaren Vicent Pelechanos laboratorium på Karolinska Institutet (”KI”). Bolaget har även samarbete med Micronit Microfluids avseende bland annat industridesign och uppskalning. SciLifeLabs och företaget Eiken som äger de första patenten på LAMP-tekniken är alla involverade i den initiala fasen av tillverkningen av Panviral.