Investor Relations

Introduktion av Diagonal Bio

Diagonal är ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar.

Bolaget, med säte på Medicon Village i Lund, grundades 2020 med målsättningen att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar. Teknologin bakom Panviral gör det möjligt att genomföra flera tester på samma gång på en testplatta. Det förväntas att testresultat kan fås inom 10 till 15 minuter.

Trots den korta verksamhetshistoriken har Bolaget nått flera viktiga milstolpar. Utöver erhållna partnerskap, tre patentansökningar (en patentfamilj) har Bolaget tagit viktiga steg mot framtida potentiella marknader och kunder. Diagonal har för avsikt att kommersialisera snabba och mycket anpassningsbara produkter för nischer med betydande behov och möjliggöra storskalig precisionsdiagnostik för alla typer av patogen.

Bolaget avser accelerera tempot i utvecklingen och genomför därför förevarande kapitalisering i syfte att finansiera vidare utveckling av plattformen och planerad marknadslansering under 2022. Därefter planerar Diagonal att skala upp produktionen och gå bredare med plattformen för att tillse att den bästa möjliga testningen finns tillgänglig för den stora massan.

De två huvudsakliga områden Diagonal avser möta är snabba cocktails för sjukvården, d.v.s. möjlighet att påvisa flera patogen samtidigt för samma patient, vilket radikalt förbättrar effektivitet för sjukvården. Ett exempel är att i realtid under vårdcentralsbesök kunna påvisa om en förkyld patient har en bakteriell eller virusorsakad sjukdom, samt vilket specifikt virus eller vilken bakterie som är orsak. Det andra området innebär möjliggörande av den snabbaste och mest kostnadseffektiva tillförlitliga testplattformen för masstestning.

De plattformar som används för dessa ändamål idag är antingen långsamma och kostsamma som PCR eller har mycket dålig prestanda som exempelvis antigen-tester.

Pressmeddelanden

Diagonal Bio etablerar ett Advisory Board med rådgivare inom kommersialisering

Icke-regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB (“Diagonal Bio” eller “Bolaget”) etablerar en Advisory Board med rådgivare som har kompetens och erfarenhet från kommersialisering av produkter inom biotech/medtech. Syftet är att bistå Bolagets ledning i arbetet med att ta nästa steg i kommersialiseringen av det CE-märkta LAMPlify™ instrumentet och i ett senare skede PANVIRAL™.

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma fredagen den 22 september i Diagonal Bio AB

Regulatorisk pressrelease

Idag, den 22 september 2023, hölls extra bolagsstämma i Diagonal Bio AB, org. nr. 559248–8984. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Fullständiga beslut återfinns på bolagets hemsida. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Läs mer

Diagonal Bio AB i en VD-intervju

Icke-regulatorisk pressrelease

Jack Egelund Madsen, VD för Diagonal Bio AB (publ) (”Diagonal” eller ”Bolaget”) intervjuas av Impala Nordic som uppföljning av Bolagets Q2-rapport år 2023.

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Diagonal Bio AB

Regulatorisk pressrelease

Aktieägarna i Diagonal Bio AB, 559248-8984, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 september 2023 kl. 13.00 på The Spark, konferensrum 10, Medicon Village, Scheeletorget 1 i Lund.

Läs mer

Diagonal Bio AB offentliggör delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

Regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB (publ) (“Diagonal” eller “Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.diagonalbio.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

Läs mer

Styrelse

Kerstin Åkesson Jakobsson

Styrelseordförande sedan 2023

I styrelsen sedan: 2021

Bakgrund och utbildning: Kerstin Åkesson Jakobsson är civilingenjör med drygt 30 års erfarenhet av marknad och försäljning inom främst Medtech-området samt företagsledning och affärsutveckling. Hon har varit VD för bland annat utvecklingsbolagen SpectraCure AB och Ortoma AB samt VD för Medicon Village Innovation. Jakobsson har även gått EFL’S styrelseutbildning och utbildat sig vid Styrelseakademien.

Övriga pågående uppdrag: VD för Kongsberg Beam Technology AS och Krakesson AB. Styrelseledamot i Stiftelsen TEM, QueenInvest AB samt OctaQuest AB.

Innehav i Bolaget:
Kerstion Jakobsson, 19 045 aktier.
Krakesson AB, 95 588 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning / Bolagets större aktieägare: Ja / Ja

Karin Wehlin


Styrelseledamot

I styrelsen sedan: 2023

Bakgrund och utbildning: Karin Wehlin är civilekonom och har en Executive MBA utbildning samt utbildning vid INSEAD i Strategi, Innovation och Ledarskap. Karin har drygt 25 års erfarenhet av ledande positioner inom Life Science. Hon har bland annat varit VD för Respiratorius AB, LU Food Science AB och BoMill AB samt Manager inom Corporate Finance. Karin har också grundat EQL Pharma AB där hon var arbetande styrelseordförande under 10 år.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Duearity AB, Respiratorius AB samt Innoscentia AB.

Innehav i Bolaget:
0 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning / Bolagets större aktieägare: Ja / Ja

Edvard Hall

Styrelseledamot

I styrelsen sedan: 2021

Bakgrund och utbildning: Edvard Hall är utbildad ekonom och jurist samt entreprenör med lång erfarenhet av att bygga upp och driva bolag inom hållbarhetssektorn. Hall har även en mastersexamen i politisk ekonomi från London School of Economics.

Övriga pågående uppdrag: VD för Bioextrax AB (publ), styrelseordförande för Parlametric AB, Könvyes Invest AB och Moretail AB.

Innehav i Bolaget: 358 000 aktier och kapital privat i Bolaget.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning / Bolagets större aktieägare: Ja / Ja

Kushagr Punyani

Styrelseledamot

I styrelsen sedan: 2020

Bakgrund och utbildning: Kushagr Punyani är utbildad inom mikrofluidik och biosensorer. Punyani har varit medgrundare till ett flertal startups inom tech-branschen vid sidan av sin roll som CSO i Spermosens AB, som arbetar med diagnostisk utrustning och produkter för manlig fertilitetsdiagnostik och behandling.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Spermosens AB och Punyani Labs AB.

Innehav i Bolaget:
Kushagr Punyani, 1 876 000 aktier och kapital privat i Bolaget.
Nested Bio AB, 110 292 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning / Bolagets större aktieägare: Nej / Nej

Revisor

Mazars, Revision

Scheelevägen 17
223 63 Lund
Sweden

Ledande befattningshavare

Jack Egelund Madsen

VD sedan 2021

Bakgrund och utbildning: Jack Egelund Madsen har en PhD i Bioteknologi från Köpenhamns universitet och har även studerat Business Administration vid Copenhagen Business School. Egelund har många års erfarenhet från ledningsarbete på företag inom branschen.

Övriga pågående uppdrag: Inga övriga uppdrag.

Innehav i Bolaget: 78 764 aktier samt 280 035 kvalificerade personal optioner.

Per Heander

CFO sedan 2021

Bakgrund och utbildning: Per Heander är civilekonom från Lunds universitet och har 20 års erfarenhet som Investment Manager inom riskkapital, med lång erfarenhet från utveckling av unga tillväxtbolag och arbete som styrelseledamot. Heander har erfarenhet som CFO från bland annat Invent Medic, Bomill och Benchtell AB. Heander har även 10 års erfarenhet från olika positioner inom SEB.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Gand AB, styrelseledamot och VD i Treeridge AB samt styrelsesuppleant i Fyra X Invest AB.

Innehav i Bolaget:
Per Heander, 104 755 aktier, varav 47615 via kapitalförsäkring.
Treeridge AB, 183 822 aktier.

Kontakta

Jack Egelund Madsen
CEO, Diagonal Bio
Medicon Village, Lund
Tel: +46 73 526 27 59
jem@diagonalpharma.com

Certifierad rådgivare

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
www.skmg.se

Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se

Emissionsinstitut

Nordic Issuing AB
Stortorget 3
211 22 Malmö