Investor Relations

Diagonal Bio is a Swedish biotech company that has developed a ground breaking universal technology platform for the quick and accurate detection of genetic markers in genetic material (DNA and RNA).

Background

Diagonal Bio AB is a Swedish medical technology company founded in 2020 with the vision of limiting the spread of infectious diseases by creating a user-friendly, cost-effective diagnostic platform with high accuracy. Based on its patented technology, Diagonal Bio plans to develops a diagnostic systems, PANVIRAL™, that have the potential to fulfill the vision and thereby facilitate the challenge of rapidly and accurately identifying genetic markers for infectious diseases.

Diagonal Bio’s patented technology can also be used for other purposes outside the market segment for in-vitro diagnostics, for example as a general laboratory equipment quick, accurate and cost-effective identification of genetic markers (LAMPlify™).

Diagonal Bio’s patented technology

Diagonal Bio’s patented technology offers the same accuracy as today’s leading diagnostic method, PCR, but is not dependent on complicated logistics or large central laboratories and is therefore significantly faster and more cost-effective. With the help of the Company’s technology, today’s and future infectious diseases can be diagnosed within 10–15 minutes of sampling, in connection with a visit to, for example, a primary care unit.

Diagonal Bio’s platform technology can also be used for other purposes outside the market segment for in-vitro diagnostics, for example as a general laboratory equipment quick, accurate and cost-effective identification of genetic markers (LAMPlify™). This, too, with the same high accuracy as today’s PCR-based techniques, but in a significantly faster, simpler and more cost-effective.

Pressmeddelanden

Diagonal Bio ingår avtal med veterinärklinik

Regulatory

Diagonal Bio AB (publ) (“Diagonal Bio” eller “Företaget”) meddelar att företaget har ingått ett avtal med en Hörsholms Hästepraksis rörande en testperiod som kliniken betalar för. Avtalet gäller användning av LAMPlify[TM]-systemet och innebär säkrande av den första kundintäkten för Diagonal.

Read more

Diagonal Bio AB publicerar en strategiuppdatering med uppsatta milstolpar samt marknads- och försäljningsstrategi för 2023

Regulatory

Diagonal Bio AB (publ) (”Diagonal” eller ”Bolaget”) har satt upp fokusområden för sina teknologier LAMPlify™ (testsystemet på mindre reglerade marknadssegment) samt PANVIRAL™ (in-vitro-diagnostiksystem för infektionssjukdomar) och satt upp milstolpar för 2023. För att säkerställa framsteg mot dessa milstolpar har Bolaget kartlagt en marknadsförings- och försäljningsstrategi som beskrivs i en publicerad strategiuppdatering på Bolagets hemsida: https://diagonalbio.com/investors/focus2023.

Read more

Karin Wehlin utsedd till tillförordnad VD för Diagonal Bio

Regulatory

Styrelsen i Diagonal Bio AB (publ.) (”Diagonal” eller ”Bolaget”) har utsett styrelseledamot Karin Wehlin som tillförordnad VD. Karin efterträder Jack Egelund Madsen i rollen som VD med omedelbar verkan efter att styrelsen och Jack gemensamt kommit överens om att han ska lämna uppdraget. Jack kommer att finnas tillgänglig för Bolagets ledning och styrelse under en övergångsperiod. 

Read more

Diagonal Bio AB initierar pilotstudie med Techtum Lab

Regulatory

Diagonal Bio AB (publ) (“Diagonal Bio” eller “Bolaget”) meddelar att bolaget initierar en pilotstudie med Techtum Lab AB. Techtum Lab AB är en fullservicepartner till molekylärbiologiska laboratorium i Norden. Studien gäller identifiering av genetiska markörer för herpesvirus typ 1 och 4 samt influensavirus, för hästar, och kommer att utföras i ett veterinärlaboratorium i Stockholmsområdet. Efter en lyckad pilotstudie är nästa steg att intensifiera samarbetet och erbjuda Techtum Lab ett långsiktigt kommersiellt avtal för att distribuera LAMPlify[TM]-systemet.

Read more

Diagonal Bio AB offentliggör delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

Regulatory

Diagonal Bio AB (publ) (“Diagonal” eller “Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.diagonalbio.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

Read more

Styrelse

Kerstin Åkesson Jakobsson

Styrelseordförande

I styrelsen sedan: 2023

Bakgrund och utbildning: Kerstin Åkesson Jakobsson är civilingenjör med drygt 30 års erfarenhet av marknad och försäljning inom främst Medtech-området samt företagsledning och affärsutveckling. Hon har varit VD för bland annat utvecklingsbolagen SpectraCure AB och Ortoma AB samt VD för Medicon Village Innovation. Jakobsson har även gått EFL’S styrelseutbildning och utbildat sig vid Styrelseakademien.

Övriga pågående uppdrag: VD för Kongsberg Beam Technology AS och Krakesson AB. Styrelseledamot i Stiftelsen TEM, QueenInvest AB samt OctaQuest AB.

Innehav i Bolaget:
Kerstion Jakobsson, 19 045 aktier.
Krakesson AB, 240 516 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning / Bolagets större aktieägare: Ja / Ja

Karin Wehlin

Styrelseledamot

I styrelsen sedan: 2023

Bakgrund och utbildning: Karin Wehlin är civilekonom och har en Executive MBA utbildning samt utbildning vid INSEAD i Strategi, Innovation och Ledarskap. Karin har drygt 25 års erfarenhet av ledande positioner inom Life Science. Hon har bland annat varit VD för Respiratorius AB, LU Food Science AB och BoMill AB samt Manager inom Corporate Finance. Karin har också grundat EQL Pharma AB där hon var arbetande styrelseordförande under 10 år.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Duearity AB, Respiratorius AB samt Innoscentia AB.

Innehav i Bolaget: 0 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning / Bolagets större aktieägare: Ja / Ja

Edvard Hall

Styrelseledamot

I styrelsen sedan: 2021

Bakgrund och utbildning: Edvard Hall är utbildad ekonom och jurist samt entreprenör med lång erfarenhet av att bygga upp och driva bolag inom hållbarhetssektorn. Hall har även en mastersexamen i politisk ekonomi från London School of Economics.

Övriga pågående uppdrag: VD för Bioextrax AB (publ), styrelseordförande för Parlametric AB, Könvyes Invest AB och Moretail AB.

Innehav i Bolaget: 358 000 aktier och kapital privat i Bolaget.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning / Bolagets större aktieägare: Ja / Ja

Kushagr Punyani

Styrelseledamot

I styrelsen sedan: 2020

Bakgrund och utbildning: Kushagr Punyani är utbildad inom mikrofluidik och biosensorer. Punyani har varit medgrundare till ett flertal startups inom tech-branschen vid sidan av sin roll som CSO i Spermosens AB, som arbetar med diagnostisk utrustning och produkter för manlig fertilitetsdiagnostik och behandling.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Spermosens AB och Punyani Labs AB.

Innehav i Bolaget:
Kushagr Punyani, 1 876 000 aktier och kapital privat i Bolaget.
Nested Bio AB, 110 292 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning / Bolagets större aktieägare: Nej / Nej

Revisor

Mazars, Revision

Scheelevägen 17
223 63 Lund
Sweden

Ledande befattningshavare

Karin Wehlin

Tillförordnad VD sedan november 2023
Styrelseledamot sedan 2023

Bakgrund och övriga uppdrag går att läsa om ovan.

Per Heander

CFO sedan 2021

Bakgrund och utbildning: Per Heander är civilekonom från Lunds universitet och har 20 års erfarenhet som Investment Manager inom riskkapital, med lång erfarenhet från utveckling av unga tillväxtbolag och arbete som styrelseledamot. Heander har erfarenhet som CFO från bland annat Invent Medic, Bomill och Benchtell AB. Heander har även 10 års erfarenhet från olika positioner inom SEB.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Gand AB, styrelseledamot och VD i Treeridge AB samt styrelsesuppleant i Fyra X Invest AB.

Innehav i Bolaget:
Per Heander, 104 755 aktier, varav 47615 via kapitalförsäkring.
Treeridge AB, 473 677 aktier.

Kontakta

Karin Wehlin
Tillförordnad VD, Diagonal Bio
Medicon Village, Lund
Tel: +46 770 305 24 88
kw@diagonalpharma.com

Certifierad rådgivare

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
www.skmg.se

Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se

Emissionsinstitut

Nordic Issuing AB
Stortorget 3
211 22 Malmö