Shareholders Meeting

Extra bolagsstämma
22 september 2023
Kallelse extra bolagsstämma 2023Ladda hem
Fullständiga beslutsförslagLadda hem
FullmaktsformulärLadda hem
Styrelsens redogörelseLadda hem
Revisors yttrandeLadda hem
Bolagsstämma
11 maj 2023
Kallelse årsstämma 2023Ladda hem
Fullständiga beslutsförslagLadda hem
FullmaktsformulärLadda hem
Extra bolagsstämma
23 november 2022
Styrelsens redogörelseLadda hem
Fullständiga beslutsförslagLadda hem
FullmaktsformulärLadda hem
Signerat yttrandeLadda hem
Bolagsstämma
11 maj 2022
Kallelse årsstämma 2022Ladda hem
Fullständiga beslutsförslagLadda hem
FullmaktsformulärLadda hem

Contact us

Karin Wehlin
Interim CEO, Diagonal Bio
Medicon Village, Lund
Phone: +46 770 305 24 88
kw@diagonalpharma.com