Bolagsstämma

Extra bolagsstämma
22 september 2023
Kallelse extra bolagsstämma 2023Ladda hem
Fullständiga beslutsförslagLadda hem
FullmaktsformulärLadda hem
Styrelsens redogörelseLadda hem
Revisors yttrandeLadda hem
Bolagsstämma
11 maj 2023
Kallelse årsstämma 2023Ladda hem
Fullständiga beslutsförslagLadda hem
FullmaktsformulärLadda hem

Extra bolagsstämma
23 november 2022
Styrelsens redogörelseLadda hem
Fullständiga beslutsförslagLadda hem
FullmaktsformulärLadda hem
Signerat yttrandeLadda hem
Bolagsstämma
11 maj 2022
Kallelse årsstämma 2022Ladda hem
Fullständiga beslutsförslagLadda hem
FullmaktsformulärLadda hem

Kontakta

Jack Egelund Madsen
CEO, Diagonal Bio
Medicon Village, Lund
Tel: +46 73 526 27 59
jem@diagonalpharma.com