News and Press

Press releases

Diagonal Bio AB flyttar in i nytt laboratorium

Icke-regulatorisk pressrelease

Idag, den 14 oktober, meddelar Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) att Bolaget flyttar in i ett nytt laboratorium på Medicon Village i Lund. I det nya laboratoriet avser Bolaget att effektivisera utvecklingen av sin diagnostikplattform Panviral och skapa möjligheter att utöka Bolagets forskning och utveckling.

Read more at Cision

Diagonal Bio AB presenterar på Digitala Aktiekvällen

Icke-regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB kommer att medverka på Aktiespararnas evenemang Digitala Aktiekvällen den 28 september 2021. Bolagets VD Jack Egelund Madsen kommer att presentera bolaget samt ge en uppdatering på Bolagets regulatoriska process och allmänna status.

Read more at Cision

Diagonal Bio AB publicerar en kortare VD-intervju

Icke-regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB publicerar idag en presentation av VD Jack Egelund Madsen i anslutning till delårsrapporten för de sex första månaderna 2021.

Read more at Cision

NY: Rättelse av publicerad delårsrapport för Diagonal Bio AB 1 januari – 30 juni 2021

Regulatorisk pressrelease

I det av bolaget publicerade pressmeddelandet avseende Bolagets delårsrapport 2021-01-01 - 2021-06-30 fanns inte den fullständiga rapporten bifogad. Härmed bifogas den fullständiga rapporten för perioden 2021-01-01 - 2021-06-30: https://diagonalbio.com/investors/financial-reports/

Read more at Cision

Diagonal Bio AB offentliggör delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

Regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB (publ) ("Diagonal" eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2021. Delårsrapport en finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.diagonalbio.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

Read more at Cision

Idag inleds handeln i Diagonal Bio AB´s aktier på Nasdaq First North Growth Market

Regulatorisk pressrelease

Idag, den 16 juli 2021, inleds handeln i Diagonal Bio AB´s (”Diagonal” eller ”Bolaget”) aktier på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Bolagets aktier handlas under kortnamnet DIABIO, med ISIN-kod SE0015961826.

Read more at Cision