News and Press

Press releases

Diagonal Bio AB ingår avtal med OIM Sweden AB avseende utvecklingen av Panviral

Icke-regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) har idag signerat ett avtal med OIM Sweden AB. Avtalet avser ett ramavtal avseende vidareutveckling av Panviral.

Read more at Cision

Diagonal Bio AB har genomfört steg 1-revisionen av sitt kvalitetssystem (QMS) av det anmälda organet (BSI)

Icke-regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) meddelar idag att bolaget genomfört steg 1-revisionen av British Standards Institutions Group (BSI), ett viktigt steg mot ISO 13485-certifieringen. Revisionen genomfördes efter att Bolaget implementerat sitt kvalitetssystem (”Quality Management System” eller ” QMS”) vilket möjliggör att Bolaget kan uppnå ISO 13485-standarden.

Read more at Cision

Diagonal Bio AB presenterar nya testresultat som visar svarstid på covid-19 prover under 10 minuter

Regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) har genomfört ytterligare tester på covid-19 prover. Testerna visar att positiva covid-19 prover detekteras på i genomsnitt 9.85 minuter, vilket är snabbare än konkurrerande lösningar.

Read more at Cision

Diagonal Bio AB ger en uppdatering gällande pågående utvecklingsfas

Regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) ger idag en uppdatering gällande Bolagets utveckling

Read more at Cision

Vetenskapsrådet beviljar anslag till forskningsprojekt med Diagonal Bio AB som medsökande

Icke-regulatorisk pressrelease

Idag, den 5 november, meddelar Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) att Vetenskapsrådet har beviljat ett anslag om 4,2 MSEK till ett forskningsprojekt där Diagonal Bio AB är medsökande. Konsortiet leds av Professor Börje Sellergren vid Malmö Universitet och består i övrigt av en rad starka kliniska och pre-kliniska forskargrupper från Lunds, Linköpings och Malmö…

Read more at Cision

Diagonal Bio AB publicerar en kortare VD-intervju

Icke-regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB publicerar idag en presentation av VD Jack Egelund Madsen i anslutning till delårsrapporten för de första nio månaderna.

Read more at Cision