News and Press

Press releases

Kommuniké från årsstämma i Diagonal Bio AB

Regulatorisk pressrelease

Idag, den 11 maj 2023, hölls årsstämma i Diagonal Bio AB (”Diagonal Bio” eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Läs mer

Diagonal Bio AB offentliggör delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

Regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB (publ) (“Diagonal” eller “Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.diagonalbio.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

Läs mer

VD för Diagonal Bio AB intervjuas i ett längre podd avsnitt med FinVoices

Icke-regulatorisk pressrelease

VD för Diagonal Bio AB (publ) (“Diagonal” eller “Bolaget”), Jack Egelund Madsen, intervjuas i ett längre poddavsnitt i Impala Nordics podcast (FinVoices).

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Diagonal Bio AB

Regulatorisk pressrelease

Aktieägarna i Diagonal Bio AB, 559248-8984, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2023 kl. 13.00 på Medicon Village, Scheeletorget 1 i Lund.

Läs mer

Diagonal Bio AB offentliggör årsredovisning för 2022

Regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed årsredovisning för 2022. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.diagonalbio.com) samt på Bolagets kontor (Medicon Village, Scheeletorget 1, 223 81 Lund).

Läs mer