News and Press

Press releases

Diagonal Bio etablerar ett Advisory Board med rådgivare inom kommersialisering

Icke-regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB (“Diagonal Bio” eller “Bolaget”) etablerar en Advisory Board med rådgivare som har kompetens och erfarenhet från kommersialisering av produkter inom biotech/medtech. Syftet är att bistå Bolagets ledning i arbetet med att ta nästa steg i kommersialiseringen av det CE-märkta LAMPlify™ instrumentet och i ett senare skede PANVIRAL™.

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma fredagen den 22 september i Diagonal Bio AB

Regulatorisk pressrelease

Idag, den 22 september 2023, hölls extra bolagsstämma i Diagonal Bio AB, org. nr. 559248–8984. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Fullständiga beslut återfinns på bolagets hemsida. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Läs mer

Diagonal Bio AB i en VD-intervju

Icke-regulatorisk pressrelease

Jack Egelund Madsen, VD för Diagonal Bio AB (publ) (”Diagonal” eller ”Bolaget”) intervjuas av Impala Nordic som uppföljning av Bolagets Q2-rapport år 2023.

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Diagonal Bio AB

Regulatorisk pressrelease

Aktieägarna i Diagonal Bio AB, 559248-8984, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 september 2023 kl. 13.00 på The Spark, konferensrum 10, Medicon Village, Scheeletorget 1 i Lund.

Läs mer

Diagonal Bio AB offentliggör delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

Regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB (publ) (“Diagonal” eller “Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.diagonalbio.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

Läs mer