News and Press

Press releases

Idag inleds teckningsperioden i Diagonal Bio AB:s företrädesemission av aktier

Icke-regulatorisk pressrelease

Idag, den 1 december 2022, inleds teckningsperioden i Diagonal Bio AB:s (“Diagonal” eller “Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (“Företrädesemissionen”). Även allmänheten inbjuds att teckna aktier i Företrädesemissionen. Teckningsperioden löper till och med den 15 december 2022. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas upp till cirka 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Memorandum och teaser hålls tillgängliga via Bolagets (www.diagonalbio.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. På Nordic Issuing AB:s hemsida finns möjligheten att teckna aktier med digital signering.

Läs mer

Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är idag den 24 november 2022

Regulatorisk pressrelease

Idag, den 24 november 2022 är sista dag för handel i Diagonal Bio AB:s (”Diagonal” eller ”Bolaget”) aktie med rätt att erhålla teckningsrätter i den företrädesemission som beslutades på extra bolagsstämma den 23 november 2022 (”Företrädesemissionen”). Aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med imorgon den 25 november 2022 och avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 28 november.

Läs mer

Diagonal Bio AB offentliggör memorandum avseende kommande företrädesemission av aktier

Regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, den 24 november 2022, informationsmemorandum med anledning av Bolagets företrädesemission av aktier, vars teckningsperiod inleds torsdagen den 1 december 2022 (”Företrädesemissionen”). Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets (www.diagonalbio.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Diagonal Bio AB

Regulatorisk pressrelease

Idag, den 23 november 2022, hölls extra bolagsstämman i Diagonal Bio AB, org. nr. 559248-8984. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2022

Regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”bolaget”) (Nasdaq Stockholm First North: DIABIO) offentliggjorde idag sin delårsrapport för de första nio månaderna 2022.

Läs mer