News and Press

Press releases

Diagonal Bio AB tar första steget i kommersialiseringen av Panviral och tecknar avsiktsförklaring med ledande danskt laboratorium

Regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm First North: DIABIO) meddelar idag att bolaget har tecknat en avsiktsförklaring (Letter of Intent) med Centre for Diagnostics, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Health Tech, avseende en kommande pilotstudie för testning av Diagonal´s banbrytande patientnära diagnostikplattform Panviral.

Läs mer

Diagonal Bio AB detekterade fyra olika luftvägsvirus i kliniska patientprover med en kombinerad noggrannhet på 98,7 procent på 10 minuter

Regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB (“Diagonal” eller “Bolaget”) presenterar idag testresultat baserade på kliniska prover från patienter infekterade med luftvägsvirus. Patienterna testades med den senaste versionen av Bolagets förfinade sensorteknik och optimerad analytisk programvara. Totalt testades fyra olika luftvägsvirus. Noggrannheten var 98,3 procent för SARS-CoV-2, 98,2 procent för influensa A, 98,3 procent för influensa B, 100 procent för RS virus (respiratoriskt syncytialvirus) och 98,7 procent för alla virus tillsammans. Den genomsnittliga tidsåtgången för detektion för samtliga virustyper var cirka 10 minuter.

Läs mer

Europeiska patentverket har beviljat patent för Diagonal Bio ABs kärnteknologi

Regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Europeiska patentverket (”EPO”) har beviljat ett europeiskt patent avseende Bolagets kärnteknologi för detektion av genetiskt material från till exempel virus och bakterier. Det formella beviljandet innebär att patentet kommer valideras i flertalet europeiska länder och ge Diagonal ett patentskydd på marknaden fram till 2041.

Läs mer

Diagonal Bio AB planerar leverans av de första enheterna av diagnostikplattformen Panviral ämnad för forskningsändamål under hösten 2022

Icke-regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget förväntar att den första versionen av diagnostikplattformen Panviral, ämnad för forskningsanvändning (RUO), kommer att levereras från utvecklingspartnern OIM Sweden AB (”OIM”) under hösten 2022. Leveransen kommer möjliggöra beta- och pilottestning med potentiella nyckelpartners och key opinion leaders.

Läs mer

Diagonal Bio AB erhåller Intention to Grant från Europeiska patentverket (EPO) avseende patentansökan för bolagets kärnteknologi

Regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget erhållit ett så kallat ”intention to grant” från Europeiska patentverket (EPO) avseende bolagets patentansökan “A DNA/RNA detection platform” med ansökningsnummer 21715927.6.

Läs mer