News and Press

Press releases

Diagonal Bio ingår avtal med veterinärklinik

Regulatory

Diagonal Bio AB (publ) (“Diagonal Bio” eller “Företaget”) meddelar att företaget har ingått ett avtal med en Hörsholms Hästepraksis rörande en testperiod som kliniken betalar för. Avtalet gäller användning av LAMPlify[TM]-systemet och innebär säkrande av den första kundintäkten för Diagonal.

Read more

Diagonal Bio AB publicerar en strategiuppdatering med uppsatta milstolpar samt marknads- och försäljningsstrategi för 2023

Regulatory

Diagonal Bio AB (publ) (”Diagonal” eller ”Bolaget”) har satt upp fokusområden för sina teknologier LAMPlify™ (testsystemet på mindre reglerade marknadssegment) samt PANVIRAL™ (in-vitro-diagnostiksystem för infektionssjukdomar) och satt upp milstolpar för 2023. För att säkerställa framsteg mot dessa milstolpar har Bolaget kartlagt en marknadsförings- och försäljningsstrategi som beskrivs i en publicerad strategiuppdatering på Bolagets hemsida: https://diagonalbio.com/investors/focus2023.

Read more

Karin Wehlin utsedd till tillförordnad VD för Diagonal Bio

Regulatory

Styrelsen i Diagonal Bio AB (publ.) (”Diagonal” eller ”Bolaget”) har utsett styrelseledamot Karin Wehlin som tillförordnad VD. Karin efterträder Jack Egelund Madsen i rollen som VD med omedelbar verkan efter att styrelsen och Jack gemensamt kommit överens om att han ska lämna uppdraget. Jack kommer att finnas tillgänglig för Bolagets ledning och styrelse under en övergångsperiod. 

Read more

Diagonal Bio AB initierar pilotstudie med Techtum Lab

Regulatory

Diagonal Bio AB (publ) (“Diagonal Bio” eller “Bolaget”) meddelar att bolaget initierar en pilotstudie med Techtum Lab AB. Techtum Lab AB är en fullservicepartner till molekylärbiologiska laboratorium i Norden. Studien gäller identifiering av genetiska markörer för herpesvirus typ 1 och 4 samt influensavirus, för hästar, och kommer att utföras i ett veterinärlaboratorium i Stockholmsområdet. Efter en lyckad pilotstudie är nästa steg att intensifiera samarbetet och erbjuda Techtum Lab ett långsiktigt kommersiellt avtal för att distribuera LAMPlify[TM]-systemet.

Read more

Diagonal Bio AB offentliggör delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

Regulatory

Diagonal Bio AB (publ) (“Diagonal” eller “Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.diagonalbio.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

Read more