News and Press

Press releases

Valberedning utsedd i Diagonal Bio AB (publ.) inför årsstämman 2024

Non-regulatory

I enlighet med de principer för inrättande av valberedning som tidigare beslutats på årsstämman 2023, har följande valberedning utsetts för Diagonal Bio AB (publ.) inför årsstämman 2024.

Read more

Rättelse avseende felaktigt utskick av pressmeddelande

Non-regulatory

Rättelse:  2023-11-27 kl 10:11:38 skickade Bolaget felaktigt ut ett tidigare publicerat press meddelande från 2023-03-06.

Read more

Diagonal Bio ger uppdatering om IP-status för kärnteknologin

Non-regulatory

Diagonal Bio AB (publ) (“Diagonal Bio” eller “Bolaget”) presenterar idag en uppdatering om Bolagets arbete för att säkra IP-skydd för kärnteknologin i nyckelregioner.

Read more

Diagonal Bio etablerar ett Advisory Board med rådgivare inom kommersialisering

Non-regulatory

Diagonal Bio AB (“Diagonal Bio” eller “Bolaget”) etablerar en Advisory Board med rådgivare som har kompetens och erfarenhet från kommersialisering av produkter inom biotech/medtech. Syftet är att bistå Bolagets ledning i arbetet med att ta nästa steg i kommersialiseringen av det CE-märkta LAMPlify™ instrumentet och i ett senare skede PANVIRAL™.

Read more

Diagonal Bio AB i en VD-intervju

Non-regulatory

Jack Egelund Madsen, VD för Diagonal Bio AB (publ) (”Diagonal” eller ”Bolaget”) intervjuas av Impala Nordic som uppföljning av Bolagets Q2-rapport år 2023.

Read more