News and Press

Press releases

Diagonal Bio AB presenterar på Aktiedagen Göteborg

Icke-regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB kommer att medverka på Aktiespararnas evenemang Aktiedagen Göteborg den 16 maj 2022. Bolagets VD Jack Egelund Madsen kommer att presentera bolaget samt ge en uppdatering om det pågående arbetet och utvecklingen av Panviral.

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Diagonal Bio AB

Regulatorisk pressrelease

Idag, den 11 maj 2022, hölls årsstämma i Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Läs mer

Diagonal Bio AB offentliggör delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB (publ) (“Diagonal” eller “Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.diagonalbio.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

Läs mer

Diagonal Bio AB offentliggör årsredovisning för 2021

Regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed årsredovisning för 2021. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.diagonalbio.com) samt på Bolagets kontor (Medicon Village, Scheeletorget 1, 223 81 Lund).

Läs mer

Diagonal Bio AB säkerställer lånefinansiering om cirka 5 MSEK i syfte att uppnå värdehöjande aktiviteter

Regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att Bolaget säkerställt lånefinansiering om cirka 5 MSEK i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital för fortsatt utveckling av Bolagets verksamhet. Med hjälp av lånefinansieringen har Bolaget möjlighet att uppnå värdehöjande aktiviteter före en mer långsiktig finansiering.

Läs mer