News and Press

Press releases

Diagonal Bio AB uppdaterar målsättningar

Regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB:s (”Diagonal” eller ”Bolaget”) styrelse meddelar idag att de har beslutat om att uppdatera Bolagets kommande målsättningar.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Diagonal Bio AB

Regulatorisk pressrelease

Aktieägarna i Diagonal Bio AB, 559248-8984, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 maj 2022 kl. 10.00 på Medicon Village, Scheeletorget 1 i Lund. 

Läs mer

Diagonal Bio AB presenterar på Aktiedagen Stockholm

Icke-regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB kommer att medverka på Aktiespararnas evenemang Aktiedagen Stockholm den 15 mars 2022. Bolagets VD Jack Egelund Madsen kommer att presentera bolaget samt ge en uppdatering om utvecklingen av Panviral.

Läs mer

Diagonal Bio AB offentliggör bokslutskommuniké 2021

Regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB (publ) (”Diagonal” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2021. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.diagonalbio.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

Läs mer

Diagonal Bio AB deltar med investerarpresentation hos ProHearings 24 februari 2022

Icke-regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget deltar med en investerarpresentation hos ProHearings den 24 februari 2022

Läs mer