News and Press

Press releases

Diagonal Bio AB presenterar nya testresultat som visar svarstid på covid-19 prover under 10 minuter

Regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) har genomfört ytterligare tester på covid-19 prover. Testerna visar att positiva covid-19 prover detekteras på i genomsnitt 9.85 minuter, vilket är snabbare än konkurrerande lösningar.

Läs mer

Diagonal Bio AB ger en uppdatering gällande pågående utvecklingsfas

Regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) ger idag en uppdatering gällande Bolagets utveckling

Läs mer

Vetenskapsrådet beviljar anslag till forskningsprojekt med Diagonal Bio AB som medsökande

Icke-regulatorisk pressrelease

Idag, den 5 november, meddelar Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) att Vetenskapsrådet har beviljat ett anslag om 4,2 MSEK till ett forskningsprojekt där Diagonal Bio AB är medsökande. Konsortiet leds av Professor Börje Sellergren vid Malmö Universitet och består i övrigt av en rad starka kliniska och pre-kliniska forskargrupper från Lunds, Linköpings och Malmö Universitet. Projektets mål är att studera och utveckla syntetiska virus-receptorer – så kallade rSAMs – som bland annat kan utgöra grunden för framtida, ultra-känsliga diagnostikmetoder.

Läs mer

Diagonal Bio AB publicerar en kortare VD-intervju

Icke-regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB publicerar idag en presentation av VD Jack Egelund Madsen i anslutning till delårsrapporten för de första nio månaderna.

Läs mer

Diagonal Bio AB offentliggör delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

Regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB (publ) (”Diagonal” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.diagonalbio.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

Läs mer