News and Press

Press releases

Kompletterande information rörande Certified Advisor: Diagonal Bio AB presenterar testresultat där två patogen detekteras samtidigt på under 10 minuter

Regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) presenterar idag testresultat som bekräftar samtidig detektion av två patogen: covid-19 och influensavirus typ A på under 10 minuter. Kompletterande information rörande Certified Advisor har lagt till senaste pressmeddelande (TIS, 08 FEB 2022 14:32 CET), allt annat är identiskt.

Läs mer

Diagonal Bio AB presenterar testresultat där två patogen detekteras samtidigt på under 10 minuter

Regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) presenterar idag testresultat som bekräftar samtidig detektion av två patogen: covid-19 och influensavirus typ A på under 10 minuter.

Läs mer

Diagonal Bio AB presenterar på Aktiedagen Lund

Icke-regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB kommer att medverka på Aktiespararnas evenemang Aktiedagen Lund (Tema: Life Science) den 31 januari 2022. Bolagets VD Jack Egelund Madsen kommer att presentera Bolaget samt ge en uppdatering om utvecklingen av Panviral.

Läs mer

Diagonal Bio AB ingår avtal med OIM Sweden AB avseende utvecklingen av Panviral

Icke-regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) har idag signerat ett avtal med OIM Sweden AB. Avtalet avser ett ramavtal avseende vidareutveckling av Panviral.

Läs mer

Diagonal Bio AB har genomfört steg 1-revisionen av sitt kvalitetssystem (QMS) av det anmälda organet (BSI)

Icke-regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) meddelar idag att bolaget genomfört steg 1-revisionen av British Standards Institutions Group (BSI), ett viktigt steg mot ISO 13485-certifieringen. Revisionen genomfördes efter att Bolaget implementerat sitt kvalitetssystem (”Quality Management System” eller ” QMS”) vilket möjliggör att Bolaget kan uppnå ISO 13485-standarden.

Läs mer