Finansiell kalender

Kommande händelser
23 februari 2023Delårsrapport Q4, bokslutskommuniké
11 maj 2023Delårsrapport Q1
22 augusti 2023Delårsrapport Q2
31 oktober 2023Delårsrapport Q3
22 februari 2024Delårsrapport Q4, bokslutskommuniké
Tidigare händelser
16 november 2022Delårsrapport Q3
23 augusti 2022Delårsrapport Q2
11 maj 2022Delårsrapport Q1, årsstämma
23 februari 2022Delårsrapport Q4, bokslutskommuniké
29 oktober 2021Delårsrapport Q3
27 augusti 2021Delårsrapport Q2

Kontakta

Jack Egelund Madsen
CEO, Diagonal Bio
Medicon Village, Lund
Tel: +46 73 526 27 59
jem@diagonalpharma.com