Finansiell kalender

27 augusti 2021Delårsrapport Q2
29 oktober 2021Delårsrapport Q3
23 februari 2022Delårsrapport Q4, bokslutskommuniké
11 maj 2022Årsstämma

Kontakta

Jack Egelund Madsen
CEO, Diagonal Bio
Medicon Village, Lund
Tel: +46 73 526 27 59
jem@diagonalpharma.com