Investor Relations

Introduktion av Diagonal Bio

Diagonal är ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar.

Bolaget, med säte på Medicon Village i Lund, grundades 2020 med målsättningen att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar. Teknologin bakom Panviral gör det möjligt att genomföra flera tester på samma gång på en testplatta. Det förväntas att testresultat kan fås inom 10 till 15 minuter.

Trots den korta verksamhetshistoriken har Bolaget nått flera viktiga milstolpar. Utöver erhållna partnerskap, tre patentansökningar (en patentfamilj) har Bolaget tagit viktiga steg mot framtida potentiella marknader och kunder. Diagonal har för avsikt att kommersialisera snabba och mycket anpassningsbara produkter för nischer med betydande behov och möjliggöra storskalig precisionsdiagnostik för alla typer av patogen.

Bolaget avser accelerera tempot i utvecklingen och genomför därför förevarande kapitalisering i syfte att finansiera vidare utveckling av plattformen och planerad marknadslansering under 2022. Därefter planerar Diagonal att skala upp produktionen och gå bredare med plattformen för att tillse att den bästa möjliga testningen finns tillgänglig för den stora massan.

De två huvudsakliga områden Diagonal avser möta är snabba cocktails för sjukvården, d.v.s. möjlighet att påvisa flera patogen samtidigt för samma patient, vilket radikalt förbättrar effektivitet för sjukvården. Ett exempel är att i realtid under vårdcentralsbesök kunna påvisa om en förkyld patient har en bakteriell eller virusorsakad sjukdom, samt vilket specifikt virus eller vilken bakterie som är orsak. Det andra området innebär möjliggörande av den snabbaste och mest kostnadseffektiva tillförlitliga testplattformen för masstestning.

De plattformar som används för dessa ändamål idag är antingen långsamma och kostsamma som PCR eller har mycket dålig prestanda som exempelvis antigen-tester.

Pressmeddelanden

Idag inleds handeln i Diagonal Bio AB´s aktier på Nasdaq First North Growth Market

Regulatorisk pressrelease

Idag, den 16 juli 2021, inleds handeln i Diagonal Bio AB´s (”Diagonal” eller ”Bolaget”) aktier på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Bolagets aktier handlas under kortnamnet DIABIO, med ISIN-kod SE0015961826.

Läs mer

Nyemission registrerad på Bolagsverket – första dag för handel är den 16 juli 2021

Regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att Bolagets nyligen genomförda nyemission registrerats på Bolagsverket. Utbokning av aktier till tecknare i nyemissionen har inletts och första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) är på fredag, den 16 juli 2021. Senareläggningen av Bolagets första handelsdag har orsakats av Bolagsverkets förlängda handläggningstider, vilka lett till senareläggning av registrering samt av utbokning av aktier. Bolagets aktier kommer att handlas under kortnamnet DIABIO, med ISIN-kod SE0015961826.

Läs mer

Första dag för handel i Diagonal Bio AB senarelagd på grund av förlängda handläggningstider hos Bolagsverket

Regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) meddelar idag att första dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market på nytt behöver senareläggas. Senareläggningen förorsakas av Bolagsverkets förlängda handläggningstider, vilka medfört att Bolagets nyemission ej registrerats i enlighet med ursprunglig plan. Med anledning av att registrering ännu ej skett har aktier inte kunnat bokas ut till tecknarna i nyemissionen, varför handel ej kan startas. Eftersom myndigheten i dagsläget inte har möjlighet att ge besked om när registrering kommer att ske ber Bolaget om att senare – när mer tydlighet finns – få återkomma till marknaden om när handel i aktien kan inledas.

Läs mer

Första dag för handel i Diagonal Bio AB:s aktier är den 8 juli 2021

Regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) meddelar idag att första dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market har senarelagts, med anledning av att Bolagsverkets registrering av nyemissionen – och därav även utbokning av nyemitterade aktier – försenats. Första dag för handel förväntas bli på torsdag, den 8 juli 2021. Bolagets aktier kommer att handlas under kortnamnet DIABIO, med ISIN-kod SE0015961826.

Läs mer

Diagonal Bio AB är godkänt för notering på Nasdaq First North Growth Market

Regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att Bolaget erhållit godkännande om notering på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Första handelsdag är preliminärt tisdagen den 6 juli 2021. Bolagets aktier kommer att handlas under kortnamnet DIABIO, med ISIN-kod SE0015961826. Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB är av Bolaget utsedd till Certified Adviser. Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare, Nordic Issuing har agerat emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB har agerat legal rådgivare i samband med noteringen.

Läs mer

Styrelse

Eva Nilsagård

Styrelseordförande sedan 2021

Bakgrund och utbildning: Eva Nilsagård är civilekonom och Executive MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Nilsagård har lång och gedigen erfarenhet av seniora befattningar inom finans, strategi och affärsutveckling från medicintekniska bolag samt bland annat Volvo och Astra Zeneca-koncernen. Nilsagård är diplomerad styrelseledamot och ordförande från Michaël Berglund Board Value.

Övriga pågående uppdrag: VD och grundare av Nilsagård Consulting, styrelseledamot Bufab AB, Addlife AB, Svensk Exportkredit AB, Irras AB, Xbrane Biopharma AB, Hansa Biopharma AB, Nimbus Group AB, Nanexa AB samt eEducation Albert AB. Styrelseordförande i Spermosens AB

Innehav i Bolaget: 41 904 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning / Bolagets större aktieägare: Ja / Ja

Kerstin Åkesson Jakobsson

Styrelseledamot

I styrelsen sedan: 2021

Bakgrund och utbildning: Kerstin Åkesson Jakobsson är civilingenjör med drygt 30 års erfarenhet av marknad och försäljning inom främst Medtech-området samt företagsledning och affärsutveckling. Hon har varit VD för bland annat utvecklingsbolagen SpectraCure AB och Ortoma AB samt vice VD för Medicon Village. Jakobsson har även gått EFL’S styrelseutbildning och utbildat sig vid Styrelseakademien.

Övriga pågående uppdrag: VD för Kongsberg Beam Technology AS och Medicon Village Innovation AB. Styrelseordförande i ProstaLund AB, Nordisk Medicin & Teknik AB och Krakesson AB. Styrelseledamot i Oncodia AB, Queen Invest, Glycorex Transplantation AB, SmiLe INCUBATOR AB samt styrelsesuppleant i GODD AB.

Innehav i Bolaget: 3 809 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning / Bolagets större aktieägare: Ja / Ja

Edvard Hall

Styrelseledamot

I styrelsen sedan: 2021

Bakgrund och utbildning: Edvard Hall är utbildad ekonom och jurist samt entreprenör med lång erfarenhet av att bygga upp och driva bolag inom hållbarhetssektorn. Hall har även en mastersexamen i politisk ekonomi från London School of Economics.

Övriga pågående uppdrag: VD för Bioextrax AB (publ), styrelseordförande för Parlametric AB, Könvyes Invest AB och Moretail AB.

Innehav i Bolaget: 210 000 aktier och kapital privat i Bolaget.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning / Bolagets större aktieägare: Ja / Ja

Kushagr Punyani

Styrelseledamot

I styrelsen sedan: 2020

Bakgrund och utbildning: Kushagr Punyani är utbildad inom mikrofluidik och biosensorer. Punyani har varit medgrundare till ett flertal startups inom tech-branschen vid sidan av sin roll som CSO i Spermosens AB, som arbetar med diagnostisk utrustning och produkter för manlig fertilitetsdiagnostik och behandling.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Spermosens AB och Punyani Labs AB.

Innehav i Bolaget: 1 876 000 aktier och kapital privat i Bolaget.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning / Bolagets större aktieägare: Nej / Nej

Revisor

Mazars, Revision

Scheelevägen 17
223 63 Lund
Sweden

Ledande befattningshavare

Jack Egelund Madsen

VD sedan 2021

Bakgrund och utbildning: Jack Egelund Madsen har en PhD i Bioteknologi från Köpenhamns universitet och har även studerat Business Administration vid Copenhagen Business School. Egelund har många års erfarenhet från ledningsarbete på företag inom branschen.

Övriga pågående uppdrag: Inga övriga uppdrag.

Innehav i Bolaget: 5 236 aktier.

Per Heander

CFO sedan 2021

Bakgrund och utbildning: Per Heander är civilekonom från Lunds universitet och har 20 års erfarenhet som Investment Manager inom riskkapital, med lång erfarenhet från utveckling av unga tillväxtbolag och arbete som styrelseledamot. Heander har erfarenhet som CFO från bland annat Invent Medic, Bomill och Benchtell AB. Heander har även 10 års erfarenhet från olika positioner inom SEB.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Gand AB, styrelseledamot och VD i Treeridge AB samt styrelsesuppleant i Fyra X Invest AB.

Innehav i Bolaget: 20 951 aktier.

Andreas Nyberg

CSO och grundare sedan 2020

Bakgrund och utbildning: Andreas Nyberg är en erfaren och dynamisk forskare med djup kunskap inom både diagnostik, inflammation, immunitet och cancerbiologi. Nyberg har lång erfarenhet inom medicinteknik. Han innehade under flera år en vetenskaplig nyckelroll i Immunovia AB i Lund – ett start-up-bolag inom precisions-diagnostik med fokus på bukspottkörtelcancer.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Alvo Pharma AB och Nyberg Exploration AB.

Innehav i Bolaget: 854 000 aktier och kapital privat i Bolaget.

Kontakta

Jack Egelund Madsen
CEO, Diagonal Bio
Medicon Village, Lund
Tel: +46 73 526 27 59
jem@diagonalpharma.com

Certifierad rådgivare

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
www.skmg.se

Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se

Emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission
Norra Vallgatan 64
211 22 Malmö